أخبار وأحداث
حول بنا
معرفی مرکز
مزين شدن سال 79 13بنام مبارك اميرالمومنين علي(ع) از سوي مقام معظم رهبري, چنان صفاي دل و شور دروني را متجلي ساخت که باعث شد افراد و سازمان ها در حد بضاعت خویش اقداماتي در خور و شايسته بعمل آورند . برگزاري كنگره بين المللي "امام علي(ع) و عدالت, وحدت و امنيت" از سوي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي نیز از آن جمله بود . لزوم استمرار بخشيدن به این فضا و همچنین نشاط قلبي حادث شده را می توان از جمله بسترهايي برشمرد كه در روزهاي پاياني كنگره باعث پيشنهاد تاسيس "مركز تحقيقات امام علي عليه السلام" گردید
اهداف
هدف اصلي ايجاد اين مركز برداشتن گامي در راستاي تحقق بند 4 اصل 3 قانون اساسي مبني بر تقرب روح بررسي و تتبع و ابتكار در زمينه هاي علمي,فني,فرهنگي و اسلامي است.
اهداف خاص:
شناسايي سيره نظري و عملي امام علي(ع) در ابعادگوناگون به معناي عام
عرضه ابعاد سيره نظري و عملي امام علي(ع) به جامعه بشري بمنظور حركت به سوي جامعه علوي
بررسي و تحقيق در زمينه ابعاد مختلف سيره نظري و عملي امام علي (ع)
انتشار نتايج تحقیقات براي بهره مندي و تنوير افكار عمومي
إعلانات
من أجل الحصول على معهد الكتيب الإمام علي (ع) انقر على الرابط اعلاه.